Meer

Mohorovičić Discontinuïteit - The Moho

Mohorovičić Discontinuïteit - The MohoDe Moho: Afbeelding van de interne structuur van de aarde door USGS - Mohorovicic Discontinuity (rode lijn) toegevoegd door.

Wat is de Mohorovičić Discontinuïteit?

De Mohorovicic Discontinuïteit of 'Moho' is de grens tussen de korst en de mantel. De rode lijn in het diagram geeft de locatie aan.

In de geologie wordt het woord "discontinuïteit" gebruikt voor een oppervlak waarop seismische golven van snelheid veranderen. Een van deze oppervlakken bestaat op een gemiddelde diepte van 8 kilometer onder het oceaanbekken en op een gemiddelde diepte van ongeveer 32 kilometer onder de continenten. Bij deze discontinuïteit versnellen seismische golven. Dit oppervlak staat bekend als de Mohorovicic Discontinuïteit of wordt vaak eenvoudigweg de "Moho" genoemd.

Hoe is de Moho ontdekt?

De Mohorovicic Discontinuïteit werd in 1909 ontdekt door Andrija Mohorovicic, een Kroatische seismoloog. Mohorovicic realiseerde zich dat de snelheid van een seismische golf verband houdt met de dichtheid van het materiaal waar hij doorheen beweegt. Hij interpreteerde de versnelling van seismische golven waargenomen in de buitenste schil van de aarde als een compositorische verandering in de aarde. De versnelling moet worden veroorzaakt doordat een materiaal met een hogere dichtheid op diepte aanwezig is.

Het materiaal met lagere dichtheid direct onder het oppervlak wordt nu gewoonlijk "Aardkorst" genoemd. Het materiaal met hogere dichtheid onder de korst werd bekend als 'aardmantel'. Door zorgvuldige dichtheidsberekeningen heeft Mohorovicic vastgesteld dat de basaltische oceanische korst en de granietachtige continentale korst worden bedekt door een materiaal dat een dichtheid heeft vergelijkbaar met een olivinerijk gesteente zoals peridotiet.

Crustal diktekaart: Dikte van de aardkorst door USGS - omdat de Moho aan de basis van de korst ligt, geeft deze kaart ook diepte aan Moho.

Hoe diep is de Moho?

De Mohorovicic Discontinuïteit markeert de ondergrens van de aardkorst. Zoals hierboven vermeld, komt het voor bij een gemiddelde diepte van ongeveer 8 kilometer onder de oceaanbekkens en 32 kilometer onder continentale oppervlakken. Mohorovicic kon zijn ontdekking gebruiken om diktevariaties van de korst te bestuderen. Hij ontdekte dat de oceanische korst een relatief uniforme dikte heeft, terwijl continentale korst het dikst is onder bergketens en dunner onder vlaktes.

De kaart op deze pagina illustreert de dikte van de aardkorst. Merk op hoe de dikste gebieden (rood en donkerbruin) onder enkele van de belangrijke bergketens van de aarde liggen, zoals de Andes (westkant van Zuid-Amerika), Rockies (westelijk Noord-Amerika), Himalaya (noordelijk van India in Zuid-Centraal-Azië), en Oeralgebergte (noord-zuid trend tussen Europa en Azië).

Mantelrots aan het oppervlak: Ordovician ophiolite in het Nationale Park van Gros Morne, Newfoundland, Canada. Oude mantelrots blootgesteld aan het oppervlak. (GNU Free Documentation License Image).

Heeft iemand de Moho ooit gezien?

Niemand is ooit diep genoeg in de aarde geweest om de Moho te zien, en er zijn nooit putten geboord die diep genoeg zijn om erin te dringen. Het boren van putten tot die diepte is erg duur en erg moeilijk vanwege de extreme temperatuur- en drukomstandigheden. De diepste put die tot nu toe is geboord, bevond zich op het Kola-schiereiland van de Sovjet-Unie. Het werd geboord tot een diepte van ongeveer 12 kilometer. Boren naar de Moho door oceanische korst is ook mislukt.

Er zijn een paar zeldzame locaties waar mantelmateriaal naar de oppervlakte is gebracht door tektonische krachten. Op deze locaties is rots aanwezig die zich vroeger aan de grens van de korst / mantel bevond. Een foto van rock van een van deze locaties wordt op deze pagina getoond.